Home

SIBO-Nederland (Sociaal Informatie Beheer Overheid & Organisaties) is een non-profit organisatie die zich richt op het onder controle brengen van vastgelopen informatiesituaties bij lokale en landelijke (overheids-) organisaties. Daarbij biedt ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Tevens biedt SIBO arbeidsmarkt toeleidende methodieken/instrumenten voor het sociale domein.

Onder leiding van ervaren specialisten op het gebied van informatiemanagement wordt het specifieke beheersprobleem bij uw organisatie in kaart gebracht. Vervolgens worden de informatieachterstanden in een vooraf overeengekomen tijdsspanne op orde gebracht.
Hierbij maakt SIBO in het kader van social return gebruik van de inzet van verschillende gemeentelijke doelgroepen met een sociaal maatschappelijke achterstand op de lokale arbeidsmarkt. De gemeente slaat hiermee twee vliegen in één klap: deze doelgroepen doen onder leiding van informatiebeheersspecialisten werkervaring op waardoor zij door kunnen stromen naar regulier werk en de overheidsorganisatie kan ‘opgeruimd en wel’ verder met de dagelijkse operatie.

SIBO is daarnaast actief op het domein van de arbeidsmarkt re-integratie. Zo biedt ze onder andere de succesvolle uitstroom-methodiek ‘digitale werkplaatsen‘ aan.    Het betreft hier een integraal aanbod dat landelijk ingezet wordt en een groepsgewijze aanpak behelst, welke steeds ondersteund wordt door de modernste digitale hulpmiddelen als e-learning, online communicatie, taalsoftware, cv-matching et cetera.

SIBO werkt samen met onder andere experts van de Bestuursacademie Nederland, de MBA afdeling van de Nyenrode Universiteit, Boer & Croon, Radar Advies en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), onderdeel van de VNG. Met deze ervaren samenwerkingspartners wil SIBO gemeenten en andere overheidsinstellingen één sluitende aanpak bieden die alle facetten van uw informatieflow en sociaal beleid – van strategie tot uitvoering – adresseert.

Bestuursacademie NederlandNyenrode Universiteit

Comments are closed.